Przemoc Domowa / Domestic Violence

Pomoc psychoterapeutyczna dla Polaków mieszkających w Hampshire i Dorset dotkniętych problemem przemocy domowej

EU Welcome rozważa w tej chwili uruchomienie terapeutycznego wsparcia w języku polskim dla lokalnej polskiej społeczności. Najprawdopodobniej opierałoby się to o grupę terapeutyczną spotykającą się co tydzień lub dwa oraz porady połączone z ukierunkowaniem do innych organizacji mogących pomóc. Odbywałoby się to we współpracy z Policją, władzami lokalnymi i innymi organizacjami specjalizującymi się w tego typu problemach.

W tej chwili próbujemy ocenić skalę problemu i zapotrzebowanie na tego typu program wśród polskiej społeczności.

Jeżeli czujesz, że tego typu wsparcie jest Ci potrzebne lub znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z naszej pomocy, skontaktuj się z nami używając poniższego formularza/E-maila.

Wszystkie maile będą objęte tajemnicą zawodową. W tym momencie potrzebujemy tylko twój Email, imię oraz kilka słów o twoich oczekiwaniach i obecnej sytuacji.

Jeżeli nie potrzebujesz naszej pomocy prosimy o podzielenie się informacją o tej stronie z przyjaciółmi i znajomymi. Ludzie często cierpią, choć na zewnątrz tego nie pokazują i możesz nie wiedzieć kogo ten problem dotyczy.

Ten program byłby dostępny dla każdego bez względu na płeć, orientację seksualną czy wyznawaną religię.

Istnieje szansa, że w przyszłości program byłby rozszerzony na inne mniejszości narodowe, ale uzależnione jest to od pozyskanych funduszy.

 

Psychotherapeutic Help for Polish People in Hampshire and Dorset Area Affected by Domestic Violence

EU Welcome is considering launching a therapeutic provision in Polish for the local Polish community. It would possibly consist of a therapeutic group meeting weekly or fortnightly along with advice/signposting service. It would be run in cooperation with the Police, Local Authorities and other agencies specialising in DV.

At this stage we are trying to assess the needs of the community and the scale of the problem.

If you feel you could benefit from this type of service or you know anyone who would please get in touch using the contact form/email below.

All emails will be treated with strict confidence. At this point all we need is your email and first name and a few words about your expectations and your current situation.

Even if you don’t need our help please share this website with your friends and colleagues as often people suffer in silence and you may not be aware they have a problem.

Service would be available for anyone regardless of their gender, sexual orientation or faith.

There is possibility of expanding this service to other minorities in future but it is all dependent on available funding.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

For better integration of the new EU communities in Southampton, including arrivals from Poland, Hungary, Lithuania, Estonia & Hungary