Flyers & Booklets

EU WELCOME FLYERS
ULOTKI INFORMACYJNE EU WELCOME

Hate crime


Poradnik dla obywateli Unii Europejskiej ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie – BRITISH CITIZENSHIP LEAFLET

Click here – Kliknij tutaj


Your Guide to Local Health Services in Southampton

Twoj Przewodnik po lokalnych uslugach zdrowotnych w Southampton
English/Polish leaflet – ulotka po angielsku i polsku


Accidents Compensation Guide

Odszkodowania powypadkowe – przewodnik
English/Polish leaflet – ulotka po angielsku i polsku


You’ve got talent!

I ty masz talent!
How to improve your chances of getting a better job and survive until you get one
Jak zwiekszyc szanse znalezienia lepszej pracy oraz przetrwac zanim ja znajdziemy

BEING PREGNANT IN SOUTHAMPTON

PRZYSZLA MAMA W SOUTHAMPTON
English/Polish leaflet – ulotka po angielsku i polsku


LANDLORDS AND TENANTS IN SOUTHAMPTON

Wynajmujacy i najemcy w Southampton
English/Polish leaflet – ulotka po angielsku i polsku

Lithuanian leaflet


SOUTHAMPTON SURVIVAL FLYER 2009/10

Jak przetrwac w Southampton
English/Polish leaflet- ulotka po angielsku i polsku
 

WORKING IN SOUTHAMPTON – BASIC RIGHTS AND EMPLOYMENT ISSUES

Pracujac w Southampton – podstawowe prawa i sprawy zwiazane z praca

BUYING YOUR OWN HOUSE/FLAT IN SOUTHAMPTON

Zakup Wlasnego Domu/Mieszkania w Southampton

Polish/English leaflet: Buying a House of Your Own
Romanian leaflet


WHY REGISTER TO VOTE?

Dlaczego warto zarejestrowac sie do glosowania?

DRIVING IN SOUTHAMPTON

Ty i Twoj Samochod w Southampton
English/Polish:
YOU AND YOUR CAR IN SOUTHAMPTON – TY I TWOJ SAMOCHOD W SOUTHAMPTON

RENTING PRIVATELY IN SOUTHAMPTON

Wynajmujac mieszkania/domy w Southampton

Polski: Renting privately PL.doc


SCHOOLS AND EDUCATION

Szkoly i Edukacja
 

For better integration of the new EU communities in Southampton, including arrivals from Poland, Hungary, Lithuania, Estonia & Hungary